vi +84 297 282 8888 booking@namaste.vn
+84 297 282 8888 booking@namaste.vn
vi

Đặt Vé/ Tours

Bán Chạy

Đi bộ dưới đáy biển (Seawalker) – Gói trải nghiệm

Giá Từ1,090,000đ
1/2 ngày
(5 Reviews)
seawalker namaste

Đi bộ dưới đáy biển (Seawalker) – Gói tiêu chuẩn

Giá Từ1,390,000đ
10-15 phút
(2 Reviews)
Bán Chạy

Combo đi bộ dưới đáy biển (Seawalker) – Gói tiêu chuẩn

Giá Từ1,650,000đ
1/2 ngày
(5 Reviews)
Bán chạy

Đi bộ dưới đáy biển (Seawalker) – Gói VIP

Giá Từ1,690,000đ
1/2 ngày
(5 Reviews)
Bán chạy

Combo đi bộ dưới đáy biển (Seawalker) – Gói VIP

Giá Từ1,950,000đ
1/2 ngày
(5 Reviews)

Tour 4 đảo + đi bộ dưới đáy biển (Seawalker)

Giá Từ2,150,000đ
1 ngày
(5 Reviews)

Call