vi +84 297 282 8888 contact@namaste.vn
+84 297 282 8888 contact@namaste.vn
vi

Đặt Vé/ Tours

Bán Chạy

Combo đi bộ dưới đáy biển (Seawalker) – Gói tiêu chuẩn

Giá Từ1,340,000đ
1/2 ngày
(5 Reviews)
Bán chạy

Đi bộ dưới đáy biển (Seawalker) – Gói VIP

Giá Từ1,290,000đ
1/2 ngày
(5 Reviews)
Bán Chạy

Đi bộ dưới đáy biển (Seawalker) – Gói tiêu chuẩn

Giá Từ950,000đ
1/2 ngày
(5 Reviews)
Bán chạy

Combo đi bộ dưới đáy biển (Seawalker) – Gói VIP

Giá Từ1,690,000đ
1/2 ngày
(5 Reviews)

Tour 4 đảo + đi bộ dưới đáy biển (Seawalker)

Giá Từ1,990,000đ
1 ngày
(5 Reviews)